Dịch vụ gia hạn khách sạn

Đối với đất nước có vị trí địa lý cũng như khi hậu khá thuận lợi, cùng với nhiều kỳ quan được công nhận, Việt Nam có đủ điều kiện để phát triển lĩnh vực du lịch, lữ hành, mà để thuận lợi, khách sạn cũng mọc lên càng nhiều để phục vụ nhu cầu ăn ở sinh hoạt của khách du lịch trong và ngoài nước.

ảnh minh họa bên ngoài khách san cạnh biển

ảnh minh họa bên ngoài khách san cạnh biển

Vì vậy khi bạn kinh doanh khách sạn cần phải đăng ký giấy phép khách sạn, ngoài những giấy phép con bạn phải thực hiện xin giấy phép cuối cùng là giấy chứng nhận tiêu chuẩn sao khách sạn. Tuy nhiên giấy phép tiêu chuẩn sao khách sạn chỉ có thời hạn 2 năm, sau đó doanh nghiệp phải gia hạn lại.

Thủ tục đề nghị thẩm định, gia hạn giấy phép khách sạn, nhà nghỉ

 • Sau ba năm được xếp hạng, cơ sở lưu trú du lịch được thẩm định để công nhận lại hạng phù hợp với thực trạng cơ sở vật chất và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch.
 • Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đăng ký lại hạng đến Sở Du Lịch,
 • Hồ sơ và thủ tục đề nghị thẩm định, gia hạn lại hạng nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn kinh doanh du lịch thực hiện như thẩm định lần đầu.

Thành phần hồ sơ gia hạn giấy phép khách sạn gồm những gì?

 • Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 1;
 • Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;
 • Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định

Hồ sơ pháp lý gồm có:

 • Giấy chứng nhận về đăng ký kinh doanh của khách sạn
 • Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
 • Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với khách sạn, nhà nghỉ du lịch cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3trở lên khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch Thành phố.
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Du lịch Thành phố.
 • Cơ quan phối hợp (nếu có): không có.

Gia hạn giấy phép khách sạn dựa vào cơ sở pháp lý

 • Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
 • Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2007.
 • Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. Có hiệu lực thi hành từ ngày 30/01/2009.
 • Văn bản hợp nhất số 4778/VBHN-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2014 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.

Thời gian thực hiện gia hạn giấy phép khách sạn nhanh nhất Tp.HCM  là 15 – 25 ngày làm việc, Giấy phép tiêu chuẩn sao khách sạn có thời hạn 03 năm, sau 03 năm bạn phải xin gia hạn lại trước 03 tháng.

để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ  xin chứng nhận gia hạn nhanh chóng hãy gọi Ms Trang :0981641719 hoặc sao khách san.com

My FREE Insider’s Kit will show you how to earn more money!